1- İşveren olarak otomatik bireysel emeklilik uygulaması kapsamında mıyım?

      a.Çalışan sayılarına göre tabloda belirtilen tarihlerde, özel sektör işverenleri kapsamda dahil olacaktır. Kamu kurumları için çalışan sayısı kriteri olmayacaktır.

Tarih      Çalışan sayısı
(Özel Sektör)
Kamu
01 Ocak 2017 1.000+  
01 Nisan 2017 250-999 5018 Sayılı Kanun*
01 Temmuz 2017 100-249  
01 Ocak 2018 50-99 Mahalli İdare + KİT
01 Temmuz 2018 10-49  
01 Ocak 2019 5-9  

*İlgili Kanunun I, II, III ve IV sayılı cetvellerini ifade etmektedir.

      b.Çalışan sayısı sınırı altında kalan işverenler kendileri için belirlenen sisteme giriş tarihinden önce sisteme giremeyecekler.

      c.Bir defa kapsama alınan işyeri için, kapsama alınma tarihinden sonra çalışan sayısında gerçekleşen değişiklikler dikkate alınmayacaktır.

 

2- İşverenler Otomatik BES kapsamına dâhil olup olmadıkları açısından, çalışan sayısını nasıl hesaplamalıdır?

Çalışanların Otomatik BES’e dâhil olma şartlarını taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın ilgili işverendeki tüm çalışan sayısı dikkate alınır.

3- Şirketler topluluğu veya holding niteliğinde olan yapılarda şirketler topluluğunun tek bir çatı altında otomatik bireysel emeklilik kapsamında değerlendirilmesi söz konusu olacak mı?

Otomatik bireysel emeklilik kapsamında her bir işveren, vergi kimlik numarasına göre tüzel kişilik bazında, çalışan sayısı dikkate alınarak kapsama alınacaktır. Çalışan sayısının belirlenmesinde, bir işverene bağlı tüm işyerlerinde bulunan çalışanların toplam sayısı dikkate alınır.

4- İşveren olarak otomatik bireysel emeklilik kapsamındaki yükümlülüklerim nelerdir?

a.Emeklilik şirketi seçmek ve sözleşme yapmak ve mevzuattaki kriterlere uyan çalışanlarınızı emeklilik planına dâhil etmek,

b.Çalışanların sisteme dâhil olması için Kanun kapsamındaki gerekli tüm bilgileri emeklilik şirketine bildirmek ve gerekli verileri aylık olarak emeklilik şirketine iletmek,

c.Çalışanların katkı paylarının değerlendirileceği faizli/faizsiz yatırım tercihlerini almak, tercihte bulunmayanlar için fon yatırım tercihinde bulunarak bu bilgileri emeklilik şirketine iletmek,

d.Çalışanların maaşlarından prime esas kazancın veya emeklilik keseneğine esas aylığın en az %3’ü oranında kesinti yaparak bu tutarı katkı payı olarak emeklilik şirketi hesaplarına iletmek,

e.Çalışanlardan gelebilecek katkı payı değişiklik taleplerini almak ve emeklilik şirketine iletmek,

f.Emeklilik şirketi ve işveren arasında yapılacak sözleşmede belirlenen diğer sorumluluklar,

g.Mevzuat düzenlemeleriyle işverenlere verilecek diğer sorumluluklar.

5- Otomatik BES kapsamında sisteme dâhil olmak üzere işverenler tarafından hangi formlar doldurulacak?

İşverenle emeklilik şirketi arasında, tarafların yükümlülüklerini detaylandıran bir sözleşme imzalanacaktır. Otomatik BES kapsamında işverenler çalışanlarından herhangi bir form ve imza almayacaktır. 

6- İşveren katkı payını şirkete zamanında iletmezse, eksik iletirse ya da sehven çalışandan katkı payı kesintisinde bulunmazsa uygulanacak cezalar nelerdir?

a.Katkı payı en geç çalışanın ücret ödeme gününü takip eden işgünü, işveren tarafından emeklilik şirketine aktarılır. Ücret ödeme günü işverenle emeklilik şirketi arasında yapılacak sözleşmede belirlenir. İşveren bu madde uyarınca katkı payını zamanında emeklilik şirketine aktarmaz veya geç aktarırsa çalışanın birikiminde oluşan parasal kaybından sorumludur. Ayrıca her bir ihlal için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yüz Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

b.İşveren sisteme girmezse çalışan başına, sisteme girmediği her bir dönem bazında her bir ihlal için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yüz Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

c.İşverenin çalışanları toplu olarak cayma/sistemden çıkışa teşvik etmesi veya bu yönde tedbir alması Kanun’a aykırılık teşkil edecektir.

7- Otomatik BES kapsamında işverene ek fayda ya da promosyon uygulaması yapılabilir mi? İşverenler emeklilik şirketini değiştirebilir mi?

Hayır, işverene ek fayda ya da promosyon uygulaması yapılamaz.

İşveren Otomatik BES’e dâhil olmasından itibaren iki yıl süresince emeklilik şirketini değiştiremez. Değişiklik yaptıktan sonra yeniden emeklilik şirketini değiştirebilmesi için ilgili şirkette en az bir yıl kalması gerekir.

8- Otomatik BES’in başlayacağı tarih itibarıyla (01.01.2017) Otomatik BES kapsamındaki katkı payı için hangi ayın kazancı dikkate alınacaktır? 

a.Ücreti peşin ödenen çalışanlar için; Ocak dönemine ilişkin ücretinden katkı payı kesintisi yapılacaktır.

b.Ücreti çalıştıktan sonra ödenen çalışanlar için katkı payı kesintisi takip eden dönemde yapılır. Ocak dönemi katkı payı kesintisi Şubat ayında yapılacaktır.

c.Ücreti ayın 15’inden 15’ine ödenen çalışanlar için; ilgili bordro işlemi Ocak ayını da kapsayacağından, ilk katkı payı ödemesinin Ocak ayı bordrosu üzerinden yapılacağı öngörülmektedir. Diğer bir deyişle, 2017 Ocak ayı için 15 günlük ücret üzerinden katkı payı hesaplanacaktır.

9- Otomatik BES planına dahil etmek yerine işverenler çalışanlarını İşveren Grup Emeklilik Sözleşmesine (İGES) dahil edebilir mi? İGES, otomatik bireysel emeklilik kapsamındaki sözleşmenin yerine geçerli olur mu?

Hayır, İşveren Grup Emeklilik Sözleşmesi Otomatik BES kapsamındaki sözleşmeler yerine geçerli olamaz. İşverenler çalışanlarını ayrıca Otomatik BES planına dâhil etmek zorundadır.

Bu platformda sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. çerez tercihlerinizi değiştirmek ve çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik Politikası'nı inceleyeniz.
Çerez ayarlarını değiştirmeniz durumunda platformun bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.