1-Otomatik BES kapsamına kimler dâhil olacaktır?

Bakanlar Kurulu Kararı’na göre Otomatik BES’e dâhil edilecek işverenlerde aşağıda sayılan şartları taşıyan çalışanlar sisteme dâhil olacaktır.

Türk vatandaşı veya mavi kartlı olup, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre çalışanlardan 45 yaşını doldurmamış olanlar ile 506 sayılı Kanun’un Geçici 20. maddesi kapsamındaki sandık iştirakçisi olarak çalışanlardan 45 yaşını doldurmamış olanlar, işverenin akdetmiş olduğu bir emeklilik sözleşmesi kapsamında otomatik olarak dâhil edilir.

5510 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre sigortalı sayılmayan ve fakat bu bentler gereği sigortalı sayılanlara ilişkin hükümlere tabi tutulan kişiler sisteme dâhil edilemez.

Kanun’da ve Bakanlar Kurulu Kararı'nda belirtilen tarihler itibarıyla sisteme dahil olacak işverenlerde 45 yaşını doldurmamış çalışanlar ve yeni çalışmaya başlayacak olanlar işverenleri tarafından Otomatik BES planına dâhil edilirler.

45 yaşını doldurmuş olanlar, tercihleri doğrultusunda Otomatik BES dışında diğer emeklilik planlarına dâhil olabilirler.

2-Otomatik BES kapsamında çalışanlara sunulan avantajlar nelerdir?

a. Katkı payının %25'i oranında devlet katkısı,

b. 2 aylık cayma süresinin sonunda sistemde kalmayı tercih etmeleri halinde 1000 TL ilave devlet katkısı,

c. Emeklilik hakkının kullanılması halinde, otomatik bireysel emeklilik hesabında bulunan birikimini en az on yıl süreli bir yıllık gelir sigortası sözleşmesi kapsamında almayı tercih eden çalışana, birikiminin %5’i karşılığı ek devlet katkısı sağlanacaktır.

3- Çalışanlar Otomatik BES kapsamında mevzuatta belirlenen oranın üzerinde bir oranda katkı payı kesilmesini talep edebilirler mi? Ödenecek tutara bir limit getirilebilir mi? Çalışanın katkı payı değişikliği yapma hakkı var mı?

Çalışanlar prime esas kazançlarının (PEK*) en az %3’üne karşılık gelen tutarda katkı payı ödemesinde bulunur. Bu tutarın üzerindeki ödemeler için bir limit belirlenmemiştir. PEK’in üst tavanıyla sınırlı olmak ve PEK’in %3’ünün üzerinde bir oranda olmak kaydıyla çalışanın talebine göre katkı payı ödemesi yapılabilir.

Devlet katkısı için bir üst limit mevcuttur. Bir katılımcıya bir yılda ödenebilecek devlet katkısı, yıllık brüt asgari ücretin %25'i ile sınırlıdır.

Otomatik BES kapsamındaki sözleşmeler için ödenecek devlet katkısı üst limiti, Otomatik BES dışındaki sözleşmelerin devlet katkısı limitinden ayrı hesaplanacaktır.  

*5434 sayılı Kanun ve 506 sayılı Kanun’un Geçici 20. maddesi kapsamındaki çalışanların katkı payı hesaplamalarında PEK yerine emeklilik keseneğine esas aylık ile çalışan tarafından katılım payı, kesenek veya diğer adlar altında sandığa ödenen tutarlar kullanılır.

 

4- Çalışanların cayma/sistemden çıkış hakları var mı? Cayma/çıkış hakkını kullanan bir çalışan tekrar sisteme girebilecek mi?

Çalışanın, sisteme dahil edildiği bilgisi kendisine iletildikten sonra iki ay içinde cayma hakkı vardır. Bu sürede cayma hakkını kullanan çalışana, yatırdığı katkı payları herhangi bir değer kaybına uğramaksızın iade edilir. Sistemden ayrılma işlemi gerçekleştiren çalışanlar mevzuatta belirlenen esaslar dahilinde otomatik olarak sisteme dahil edilebilirler.

5-a) Hali hazırda bir bireysel emeklilik sözleşmesi olan çalışanlar Otomatik BES’e dâhil edilecek mi?

   b) Çalışanlar bu sözleşmeleriyle otomatik bireysel emeklilik sistemine devam edebilir mi?

   c) Çalışanların bu sözleşmeleri ile Otomatik BES sözleşmeleri ile birleştirilebilir mi?

a) Evet, Otomatik BES’e dâhil olma şartı taşıyan tüm çalışanlar sisteme dâhil olacaktır.

b) Hayır, Otomatik BES kapsamında yeni sözleşme başlatılacaktır.

c)Hayır, çalışanların Otomatik BES dışındaki sözleşmeleri, Otomatik BES sözleşmeleri ile birleştirilemez.

6- Otomatik BES kapsamında katkı payı ödemesine ara verilebilir mi?

Çalışan talep ederse katkı payı ödemeye ara verebilir. Ara verme talebi, talep tarihinden itibaren 3 aylık bir süre için yapılabilir. 3 aylık ara verme hakkını kullanan bir çalışan bu süre bittikten sonra talep ederse yeniden ara verme talebinde bulunabilir. Ara verme talebi, en geç ücret ödeme gününden üç iş günü önce iletilmelidir.

7- İşverenin iflası durumunda çalışanın katkı payı ödemeleri nasıl takip edilir?

Çalışan katkı payı, işverenin taraf olduğu 09/06/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu kapsamındaki haciz ve iflas yoluyla takip bakımından işçi alacağı niteliğinde imtiyazlı bir alacaktır. İşverenler otomatik bireysel emeklilik uygulaması kapsamındaki yükümlülükleri bakımından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından denetlenir.

8- Otomatik BES kapsamında çalışandan sisteme girişte, sistemde kaldığı sürece ve sistemden çıkışta hangi ücretler alınır?

Otomatik BES kapsamında çalışanlardan sadece Fon İşletim Gider Kesintisi alınabilecektir. Bunun dışında giriş aidatı, yönetim gider kesintileri yapılamaz.

Bu platformda sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. çerez tercihlerinizi değiştirmek ve çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik Politikası'nı inceleyeniz.
Çerez ayarlarını değiştirmeniz durumunda platformun bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.